Hvad kan jeg forvente, når jeg søger om hjælp?

Når ansøgningen er indsendt, kan du forvente, at SSOP’s administrator kontakter dig, hvis SSOP har brug for yderligere oplysninger. Vurderingen af ansøgningen foretages af et uafhængigt uddelingsudvalg med professionelle fagpersoner, der på frivillig basis, vurderer din ansøgning. Undertiden vil udvalget med baggrund i udvalgets faglige erfaring foreslå en anden type støtte, end den du selv har søgt om. Udvalget tilstræber at behandle alle sager hurtigt, men da der er tale om en frivillig indsats, må dette indregnes i behandlingstiden.

I akutte situationer kan lederen af et veteranhjem, en kontaktofficer, en socialrådgiver ved Veterancentret eller lignende rette henvendelse direkte til formanden for uddelingsudvalget på telefon 53 64 43 53 for at få akut hjælp. En akut henvendelse skal altid gå igennem en af ovennævnte.

Betingelsen for støtte er altid, at det tildelte beløb anvendes til et tiltag, der så vidt muligt rækker fremad således, at veteranen, familien eller den/de pårørende får en øget livskvalitet.

SSOP foretager altid en konkret helhedsvurdering af de ansøgninger om legater som vi modtager. Det betyder, at selv om sager umiddelbart kan se identiske ud, kan de godt få et forskelligt udfald.

Link til ansøgningsskema