Støt Soldater & Pårørende består af en frivillig bestyrelse og et frivilligt uddelingsudvalg.

Bestyrelsen
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Formand
Lotte Kolind Poulsen

Næstformand
Philip Engelholm

Kasserer
Bente Mantler

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Bisserup Bechfeldt

Bestyrelsesmedlem
Amalie Alida Allan

Bestyrelsesmedlem
Anders Thoft Marcussen

Uddelingsudvalget
Uddelingsudvalget har til opgave at vurdere de ansøgninger og indstillinger, som Støt Soldater & Pårørende modtager. Udvalget består af fem medlemmer. Disse er udpeget på baggrund af deres faglighed og beskæftigelse, hvilket giver mulighed for at give en fyldig helhedsvurdering af hver enkelt sag. Der er lagt stor vægt på, at hver sag skal vurderes ud fra både medicinske, socialfaglige, psykologiske og juridiske aspekter.

Uddelingsudvalget er udpeget af Støt Soldater & Pårørendes bestyrelse, men optræder som en autonom enhed, der træffer beslutninger uden indblanding fra bestyrelsen, men inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsen er repræsenteret med et enkelt medlem, som sikrer, at udvalget handler i overensstemmelse med Støt Soldater & Pårørendes strategier og gældende bestemmelser.

Bente Holm Skov, formand for Uddelingsudvalget
Founder SkovConsult og psykoterapeut Bente Holm Skov Terapi og Coaching

Henrik Steen Andersen
Overlæge, Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet

Johanne Bratbo
Tidligere projektleder, Den Nationale Komité for Sundhedsoplysning

Mette Lausten
Seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Lotte Kolind Poulsen
Formand for SSOP – Bestyrelsens repræsentant i Uddelingsudvalget.