Foreningen bag SSOP har på en ekstraordinær generalforsamling 16. august 2022 besluttet, at foreningens kerneaktiviteter og rådige midler overdrages til Fonden Danske Veteranhjem pr. 1. september 2022. I løbet af september og oktober måned vil resterende dele af SSOP’s organisation (der ikke skal overdrages til fonden) blive afviklet. SSOP opløses som selvstændig forening pr. ultimo oktober 2022, hvor CVR-nummeret lukker.

Det er vigtigt for Støt Soldater & Pårørende, at der er størst mulig åbenhed om foreningens drift. Du kan derfor finde den seneste Årsrapport og den seneste Uddelingsrapport her på siden. Fra 2020 uploades ligeledes Indsamlingsregnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven.

Rapporterne uploades på hjemmesiden umiddelbart efter godkendelsen på generalforsamlingen. Rapporterne vil således typisk blive uploadet i juni, idet foreningens generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.

2022 – Overdragelse af foreningens aktiviteter til Fonden Danske Veteranhjem 2022

2021

2020

2019

2018