Tilmeld dig til Netværkscamp for unge 12.-13. november 2022

Nu holder vi snart en ny Netværkscamp for unge i samarbejde med Familienetværket. Campen er for unge på 17 år eller derover, der barn af eller søskende til en veteran. Netværkscampen skal styrke netværket mellem unge mennesker fra veteranfamilier. På campen kan du altså udveksle erfaringer med nogle på din egen alder og få inspiration […]

SSOP FORÆLDRECAMP 30. SEPTEMBER – 2. OKTOBER 2022

Med det formål at styrke veteranfamiliers modstandskraft overfor stress og pres i hverdagen afholder SSOP i samarbejde med Familienetværket 30. september – 2. oktober 2022 en camp for forældre med veteranbaggrund eller disses partnere. Campen afholdes på Svejbæk Færgegård ved Silkeborg. På forældrecampen arbejder vi med, hvordan familien bedst kan håndtere en travl hverdag, løse […]

Den ekstraordinære generalforsamling beslutter, at SSOP videreføres som en del af Fonden Danske Veteranhjem

SSOP’s medlemmer har besluttet at overdrage foreningens aktiviteter og midler til Fonden Danske Veteranhjem og derefter at lukke SSOP som en selvstændig forening. SSOP’s arbejde med at støtte veteraner, familier og børn videreføres uændret under Fonden Danske Veteranhjem. Det er både SSOP og FDV opfattelse, at denne overdragelse af aktiviteter vil styrke den helhedsorienterede indsats for […]

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. august 2022

Ekstraordinær generalforsamling i SSOP tirsdag den 16. august 2022 i Kastellet Bestyrelsen indkalder hermed foreningens medlemmer  til ekstraordinær generalforsamling i Støt Soldater & Pårørende, hvor bestyrelsen foreslår en overdragelse af foreningens aktiviteter og nettoaktiver til Fonden Danske Veteranhjem og opløsning af foreningen. Bestyrelsen finder, at en videreførelse af foreningens kerneaktiviteter under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) […]

SSOP’s fremtid er som en del af veteranhjemmene – Fonden Danske Veteranhjem

SSOP’s bestyrelse har brugt Corona-tiden på at undersøge, hvordan vi bedst fremtidssikrer SSOP’s kerneaktiviteter set i lyset af foreningens høje aktivitetsniveau og vores afhængighed af frivillige kræfter. Frivillige kræfter har været en mangelvare i mange år og vil vedblive med at være en mangelvare. Derfor ønsker bestyrelsen, at særligt vores børneprojekt – som vi er […]

Generalforsamling 2022

SSOP har afholdt generalforsamling den 31. maj 2022, og man kan nu finde alle dokumenter på hjemmesiden under Om os, Økonomi og Årsrapport:

Sikring af fremtiden

SSOP’s bestyrelse har brugt Corona-tiden på at undersøge, hvordan vi bedst fremtidssikrer SSOP’s kerneaktiviteter set i lyset af foreningens høje aktivitetsniveau og vores afhængighed af frivillige kræfter. Frivillige kræfter har været en mangelvare i mange år og vil vedblive med at være en mangelvare. Derfor ønsker bestyrelsen, at særligt vores børneprojekt – som vi er meget stolte af – videreføres i et andet og bæredygtigt regi med bedre udviklings- og udbredelsesmuligheder.

Bestyrelsen er nået frem til, at en videreførelse af vores kerneaktiviteter under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) er den bedste løsning. Her vil SSOP’s kerneaktiviteter komme ind i en stærk ramme, hvor der er ressourcer til at udvikle og tilpasse tilbuddene til familierne og børnenes behov.

FDV er en veldrevet organisation med et væsentligt frivilligt element, som værdimæssigt harmonerer med SSOP. Formanden for FDV, Christian Kurt Nielsen, deltog på generalforsamlingen og gav udtryk for, at FDV var meget stolte over, at SSOP ser FDV som den bedste til at overtage vores vigtige aktiviteter. Fonden har et stigende fokus på pårørende, og derfor vil SSOP’s aktiviteter passe godt ind. Christian Kurt Nielsen tilføjede, at han så meget frem til samarbejdet, men at de også er ydmyge over for opgaven.

Både SSOP og FDV er af den opfattelse, at de pårørende er den vigtigste platform til at skabe en tryg tilbagevenden til en normal hverdag – både for veteraner og for børn af veteraner. Den helhedsorienterede indsats for veteranfamilierne vil kunne styrkes, når SSOP’s kerneaktiviteter og midler overdrages til FDV og videreføres i deres regi.

Det er bestyrelsens hensigt, at FDV formelt skal overtage SSOP’s kerneaktiviteter fra 1. september 2022. Samtidig overføres foreningens rådige midler til fonden. SSOP vil herefter blive opløst som selvstændig forening, men aktiviteterne fortsætter med samme identitet og navn. For at træffe beslutning om dette vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i august måned.

Formanden ser frem til det nye samarbejde. SSOP håber, at både medlemmer, frivillige og støtter vil bakke op om beslutningen, og fortsætte det gode arbejde i det nye regi.

Click here to add your own text