Med støtte fra sponsorer afholder SSOP og Familienetværket 2 årlige netværkscamps for unge fra veteranfamilier. For at kunne deltage skal du være barn af eller søskende til en veteran. Aldersgruppen er fra 17 år og ældre.

Formål
Formålet med netværkscampen er at etablere og drive et netværk for unge mennesker fra veteranfamilier. Her vil netværkets medlemmer kunne mødes 1-2 weekends om året, og mellem møderne kan deltagerne holde kontakten og støtte hinanden, ligesom de er velkommen til at søge støtte hos coaches fra de to værtsorganisationer efter behov.

Når vi har valgt at lægge netværkscampen over weekend, skyldes det, at det dels giver mulighed for at opbygge en større tillid og tryghed mellem deltagerne, når vi er sammen flere dage i træk, og dels giver det deltagerne bedre mulighed for at arbejde i dybden med de emner, der tages op på netværkscampen.

Formålet med netværket er, at deltagerne her kan møde andre unge fra veteranfamilier med tilsvarende erfaringer og oplevelser som deres egne. På netværkscampen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og dermed få inspiration til og blive bedre til at håndtere de udfordringer, hverdagen bringer. Emner for netværkscampen kan f.eks. være uddannelse, job, parforhold, at bo væk fra familien, ensomhed, bekymringer, familiedannelse eller andre emner, der optager deltagerne. På nogle møder henter vi inspiration udefra, på andre arbejder vi måske selv med en større opgave. Og så forsøger vi naturligvis også at lave sjove aktiviteter i forhold til de muligheder, der er i nærheden af mødesstedet. På hvert møde får deltagerne ansvar for at planlægge agendaen til næste netværkscamp.

Næste netværkscamp er endnu ikke datosat, men når sker vil invitation og tilmeldingsskema kunne findes her. Tilmelding sker ved at indsende tilmeldingsskema til stotte@ssop.dk