Hvem er vi

SSOP er en frivillig forening, der fra 2008 har ydet professionel hjælp til mere end 500 veteraner og 150 veteranfamilier (2020). Vi yder støtte til både soldater og civile, som har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under udsendelse for den danske stat. Endvidere yder vi støtte til de pårørende som måtte stå tilbage med ar på krop og sjæl efter deres kære har afsluttet deres udsendelse. SSOP´s mål er at genskabe livskvaliteten og trivslen i hverdagen for de udsendte og deres familier, når de vender tilbage til Danmark.

Kerneaktiviteter

Foreningen har følgende to kerneaktiviteter:

  • Individuel støtte efter ansøgning.
  • Projekt De Usynlige Børn – en helhedsindsats for veteranfamilier, hvor vi har fokus på at øge trivsel og livskvalitet for veteranbørn. Vi ønsker at hjælpe dem med at komme videre i livet, hvor de kan tage vare på sig selv og blive gode samfundsborgere.

Hvordan arbejder vi

Vi er kendt for at tage menneskelige hensyn og agere hurtigt og effektivt. Foreningen har tilknyttet en række fagpersoner, der vurderer og iværksætter den relevante hjælp til den enkelte veteran og dennes familie. Vores fokus er en skræddersyet, helhedsorienteret og individuel hjælp, baseret på den enkeltes behov og situation. Det overordnede formål for vores hjælp er at styrke livskvaliteten for den enkelte veteran og dennes pårørende, og bringe dem videre i livet ud fra en langsigtet plan

Siden 2015 har SSOP afholdt sommercamps for omkring 50 børn/unge fra veteranfamilier. Her arbejder vi med børnenes selvværd og sociale kompetencer og identificerer de børn, som har brug for videre støtte. I samarbejde med familien lægger vi en samlet plan. Denne flerårige indsats har bragt mange veteranbørn videre. Vores mål er, at børnene på trods af, hvad de har med i bagagen, får et værdifuldt liv.

Det er vigtigt for os, at vores indsats giver resultater. Derfor har vi i samarbejde med Northumbria University, UK startet et flerårigt forskningsprojekt til evaluering af vores børneindsats

Vejen til målet
Vi søger at skabe et økonomisk fundament, som gør foreningen i stand til at hjælpe så mange som muligt. Dette gøres via medlemmers kontingent og ved at indsamle penge i form af donationer fra fonde, medlemmer, privatpersoner og firmaer m.v.

Samarbejde

En væsentlig præmis for SSOP’s indsats er det bredest mulige samarbejde med en række interessenter, bl.a. Forsvarets Veterancenter, Familienetværket, Danske Veteranhjem og andre veteranaktører.