SSOP hjælper enkeltpersoner og familier ved at give støtte til ekstern professionel hjælp.

SSOP yder støtte til tiltag, der så vidt muligt rækker fremad således, at veteranen, familien eller den/de pårørende får en øget livskvalitet.

Støtten kan f.eks. være:

 • Psykologhjælp og rådgivning.
 • Genoptræning, rekreation, tandlægehjælp og anskaffelse af hjælpemidler.
 • Lektielæsning og støtte til børn og unge i veteranfamilier.
 • Rehabilitering, efteruddannelse, psykiatrisk servicehund mv. 
 • Socialrådgiverhjælp, brobygning til det offentlige og lignende. 

SSOP har et tæt samarbejde med Veterancentret og opfordrer generelt veteraner og pårørende til først at søge hjælp her. Kan Veterancentret ikke hjælpe, er Veterancentrets socialrådgivere som regel behjælpelige med at ansøge SSOP om støtte. 

Hvad støtter vi ikke

SSOPs tildeling af legater ændrer sig i takt med de strategiske fokusområder som SSOP har. For nuværende støtter SSOP ikke:

 • Økonomisk bistand til betaling af gæld.
 • Økonomisk rådgivning.
 • Afvænningsforløb.
 • Advokatbistand.
 • Medlemskab af sportsklubber, sportsrekvisitter mv.
 • Løbende medicinudgifter.
 • Fast ejendom.
 • Anerkendelseslegater.

Støtte til børn og unge

I 2015 igangsatte SSOP projekt ”De usynlige børn”. Du kan læse mere om aktiviteterne under menupunktet ”Aktiviteter”. Som led i projektet yder vi individuel støtte, der er målrettet præcis til det behov, det enkelte barn/den enkelte unge eller den enkelte familie har lige nu. Det kan f.eks. være:

 • Psykologsamtaler til børn og unge eller tilknytning af en familierådgiver i en periode.
 • Familierådgivning.
 • Brobygning til kommuner og skoler.
 • Mobbehjælp/skoleflytning eller hjælp til samarbejdet med skolen.
 • Lektiehjælp via MentorDanmark eller supplerende hjælp til et efterskoleophold.
 • Uddannelsesrådgivning.
 • Rådgivning og sparring.
 • Voksenmentorer.
 • Buddy-makker (Voksenven).
 • Stressbehandling til bekymrede og stressede børn.

Inden hjælpen kan bevilges, skal der altid foreligge en ansøgning. Du finder ansøgningsskemaet under ”Søg Støtte”. Men er du i tvivl, om vi støtter lige netop dit behov, er du altid velkommen til at sende en mail til stotte@ssop.dk,for at høre nærmere inden du udfylder ansøgningsskemaet.