Anvendelse af dine oplysninger

Støt Soldater & Pårørende (SSOP) indsamler og behandler i visse situationer dine personoplysninger, når dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores formål. Indsamling og behandling sker i overensstemmelse med gældende regler. Nedenfor kan du se, i hvilke situationer vi indsamler og behandler dine oplysninger. Hvis du ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som SSOP har registreret om dig, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til, at SSOP må behandle og opbevare dine oplysninger i personhenførbar form, kan du kontakte SSOP på denne e-mailadresse: stotte@ssop.dk. Husk at angive dit ansøgnings-ID-nummer, hvis du har ansøgt os om midler.

Ansøgere af legater 

SSOP indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger, når du ansøger om midler:

 • Oplysningerne fra det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden, som du udfylder og indsender elektronisk til SSOP.
 • Yderligere personoplysninger og dokumenter, du måtte fremsende i forbindelse med ansøgningen.

Dette gør vi for at kunne behandle din ansøgning og vurdere den i forbindelse med en eventuel tildeling af støtte samt efterfølgende udbetaling af midler. Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver SSOP dine oplysninger til offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT i forbindelse med tildeling af midler. Derudover kan SSOP videregive dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for SSOP, hvis det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver i forhold til SSOP. Det kan for eksempel dreje sig om IT-leverandører, revisorer, bankforbindelser og advokater. Disse tredjeparter anvender dine personoplysninger alene på vegne af og efter instruks fra SSOP og må derfor ikke bruge oplysningerne til egne formål.

SSOP sletter alle personfølsomme oplysninger fx helbredsoplysninger efter endt sagsbehandling. Almindelige personoplysninger opbevarer vi i fem år efter sidste udbetaling, hvorefter de slettes i juni måned pågældende år. Såfremt du ikke modtager et legat vil alle dine personoplysninger blive slettet i førstkommende juni måned, efter din ansøgning er blevet behandlet. Anonymiserede oplysninger, som ikke længere kan føres tilbage til dig, opbevares længere til brug for statistiske formål.

Bidragydere 

SSOP indsamler følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du har ydet bidrag til SSOP:

 • Kontaktinformation
 • Bidragshistorik

Dette gør vi for at kunne håndtere dit bidrag, for at kunne tilbyde dig deltagelse i vores events og for at kunne kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til vores arbejde. Vi opbevarer oplysningerne i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du har ydet bidrag. Det gør vi for at kunne leve op til reglerne om bl.a. bogføring og for at kunne dokumentere dit bidrag.

Deltagere på camps og andre events 

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger, når du deltager på et af vores events:

 • Kontaktinformation
 • Eventtype
 • Deltagelseshistorik

Dette gør vi for at kunne håndtere din deltagelse på vores events og for at kunne tilbyde dig deltagelse i fremtidige events. Vi opbevarer oplysningerne i tre år efter din deltagelse i vores events. Nogle af de fonde, der yder legater til SSOP’s camps udbeder sig dokumentation for deltagernes deltagelse i form af navn og fødselsdato. Disse oplysninger videregives til fonden. Alle øvrige oplysninger udleveres ikke til eksterne parter, og anvendes alene til brug for statistik, samt SSOP’s mulighed for kontinuerligt at forbedre og videreudvikle på disse camps.

Frivillige

SSOP indsamler følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du er frivillig i SSOP:

 • Kontaktinformation
 • Frivillighedstype
 • Aktivitetshistorik

Dette gør vi for at kunne håndtere din bistand som frivillig, herunder kontakte dig i forskellige sammenhænge. Vores grundlag for denne indsamling er vores aftale med dig om, at du er frivillig i SSOP. Vi sletter oplysningerne tre år efter, at du er ophørt med at være frivillig hos os.

Kunder i webshop

SSOP indsamler følgende kategorier af personoplysninger, når du har foretaget et køb på vores webshop:

 • Kontaktinformation
 • Købshistorik

Dette gør vi for at leve op til lovgivningens regler. Vi sletter din købshistorik, dine kontaktoplysninger efter fem år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Medlemmer

SSOP indsamler følgende kategorier af personoplysninger om dig som medlem af SSOP:

 • Kontaktinformation
 • Indmeldelsesdato
 • Medlemstype
 • Betalingsinformationer

Dette gør vi for at kunne håndtere dit medlemskab og kunne give dig tilbud om deltagelse i vores events. Vi beholder disse personoplysninger, så længe du er medlem af SSOP, og vi sletter dem efter fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du måtte melde dig ud af SSOP.