Jægerbogs-donation
Thomas Rathsack

Jægerbogs-donation

Thomas Rathsack donerer 50.000 kr.

Thomas Rathsack har doneret 50.000 kroner til foreningen og ønsker med sit bidrag at udtrykke sin dybeste respekt for de soldater, der dagligt yder en stor indsats for Danmark.

Donationen er en del af Thomas Rathsacks personlige indtægt fra bogen ”Jæger- i krig med eliten”. Beslutningen om at støtte danske soldater blev truffet, allerede mens bogen blev skrevet og det er med stor glæde, at Thomas Rathsack i dag indfrier sit løfte og bidrager med 50.000 kroner til det vigtige arbejde foreningen udfører. Fra Støt Soldater & Pårørende lyder en stor tak for donationen.