SSOP Camp fik stor ros af deltagere og forældre

SSOP Camp fik stor ros af deltagere og forældre

SSOP campen var en stor succes, og givende for de deltagende børn og unge.

I den nyligt overståede efterårsferie gennemførte SSOP en camp for børn af eller søskende til veteraner i aldersgruppen 12-19 år. Formålet med campen var at styrke deltagernes selvværd, at udstyre dem med redskaber til at knytte venskaber og sætte mål for deres egen fremtid.

”Lejren var en meget stor succes for deltagerne”, udtaler Bente Holm Skov, som var SSOPs projektleder på lejren. ”Deltagerne gav udtryk for, at de var blevet meget bedre til at se deres egne styrker og var glade for at være sammen med ligesindede børn og unge, der ved hvordan det er, at mor eller far er udsendt. Efterfølgende har vi fået meget positiv feedback fra forældre, der kunne se, hvor meget campen havde betyder for deres børn”, slutter hun.

På campen arbejdede børnene sammen i grupper om at løse forskellige opgaver, der skulle hjælpe dem med at få masser af succeser i ugens løb. Lejren blev gennemført i samarbejde med Lindeblad, der bl.a. stod for de praktiske øvelser. Ugens højdepunkt var, da deltagerne skulle hjælpe hinanden med at klatre op ad en 10 meter høj stige. Derudover bød ugen på jonglering, sang, musik og forskellige former for tillidsøvelser.

På baggrund af erfaringerne fra dette års camp, er SSOP allerede i gang med at planlægge næste års camp, der forhåbentlig kan finde sted i skolesommerferien. ”Vi har fået så meget blod på tanden, at vi også overvejer en familie-camp”, tilføjer Bente Holm Skov.

SSOP vil gerne benytte lejligheden til at takke Ole Kirks Fond, Familienetværket, Veterancentret og Nordisk Film for deres støtte til lejren, samt de deltagere ved den nyligt afholdte støttekoncert i Holmens Kirke, som også gav et bidrag til campen.