Nyvalgt bestyrelse i Støt Soldater & Pårørende

Nyvalgt bestyrelse i Støt Soldater & Pårørende

Nye kræfter kom til ved årets generalforsamling.

Med god stemning og flot fremmøde afholdt Støt Soldater & Pårørende torsdag den 26. maj generalforsamling. Udover Formandens beretning, gennemgang af årsrapporten samt en præsentation af de uddelinger, som Uddelingsudvalget har uddelt gennem året, blev en ny bestyrelse også valgt. Efter tre år som formand valgte Jan Brun Andersen at træde tilbage. Jan har været en kæmpe gevinst for foreningsarbejdet i Støt Soldater & Pårørende, og derfor var det også til lyden af store klapsalver, Jan takkede af, og overlod formandsstafetten til nuværende bestyrelsesmedlem, Lotte Kolind Poulsen. Lotte takkede for tilliden og oplyste, at hun har indvilget i at indtræde som formand, da der endnu ikke er lykkedes at finde en ny formand med relevant kompetence og bagrund. Lotte er virksomhedskonsulent og pårørende og har været et aktivt medlem af bestyrelsen de sidste fire år. Lotte oplyste, at hun vil tage posten og ansvaret for arbejdet med den nye strategi, indtil den rette viser sig.
Udover udskiftning i formandsstolen indtrådte kommunikationskonsulent og pårørende Charlotte Bisserup Bechfeldt, premierløjtnant Thomas Ruth og major Philip Engelholm i bestyrelsen, mens Peter Krastins og Merete Kuhlmann valgte at træde ud af bestyrelsen. Peter på grund af udsendelse til Mali.

Lotte takkede Jan for den store indsats, og for at have villet bidrage til foreningens formand i tre år. Lotte takkede endvidere Merete og Peter for deres mangeårige indsats for SSOP – Peter siden foreningens start.

Med nye kræfter i bestyrelsen ser Støt Soldater & Pårørende frem til at styrke indsatsen for veteraner og deres pårørende, så vi kan gøre en positiv forskel for den enkelte og familien. Du finder under relaterede links formandens beretning, årsrapport og præsentation fra uddelingsudvalget, som blev fremlagt på generalforsamlingen.