Lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade

Lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade

Hvis du har været udsat for traumatiske begivenheder under en udsendelse til en krigszone og kæmper med psykiske problemer, skal du overveje at anmelde det. For det er blevet lettere at få anerkendt psykiske lidelser som PTSD og depression som en arbejdsskade.

Der er kommet ny viden om, hvordan depression og posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD, kan udvikle sig, efter at man har været udsat for traumatiske begivenheder. Den nye viden betyder, at det nu er muligt at få anerkendt både depression og forsinket PTSD opstået efter traumatiske begivenheder som en arbejdsskade.

Forsinket PTSD er, når sygdommen ikke er fuldt udviklet inden for seks måneder efter, at man var udsat for traumatiske begivenheder. Det betyder, at man nu kan få anerkendt sine psykiske lidelser som en arbejdsskade, når PTSD først viser sig fuldt ud inden for få år efter, at man har været udsendt.

Samtidig lempes dokumentationskravet for, hvornår PTSD skal være brudt ud. Det er den såkaldte seks måneders regel, der ændres. For at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade er det tilstrækkeligt med en psykiatrisk speciallægeerklæring om, at sygdommen sandsynligvis er opstået i forbindelse med udsendelsen. Tidspunktet for udstedelsen af lægeerklæringen er uden betydning – også selvom den først er udstedt flere år efter hjemkomsten.

Hvad skal du gøre, hvis du vil anmelde en arbejdsskadesag?
Hvis du gerne vil have vurderet, om dine psykiske lidelser kan anerkendes som en arbejdsskade, skal din sag anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Det kan du selv vælge at gøre ved at henvende dig til Arbejdsskadestyrelsen. I første omgang skal du alene oplyse dit cpr-nummer, og hvilken type skade, der er tale om.

Du kan også bede en anden om at hjælpe dig med det. Ofte er det ens arbejdsgiver eller læge, der anmelder ens sag. Men du kan også vælge at få din fagforening til at gøre det, eller en anden, du har tillid til.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid starte med at kontakte enten Veteran-centret på tlf: 72 16 34 00 eller Arbejdsskadestyrelsen på tlf: 72 20 60 00.


Læs mere
Du kan læse mere om, hvordan du anmelder en arbejdsskade på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside:
http://www.ask.dk/Selvbetjening/Anmeld-skade-EASY.aspx