Køb From Soldier to Soldier armbåndet

Køb From Soldier to Soldier armbåndet

For hver solgte smykke donerer Aagaard 10 % af salgsprisen til foreningen.

Hver gang du køber et „From Soldier to Soldier“ armbånd støtter Aagaard Støt Soldater & Pårørende. Til og med 2011 var støttebeløbet 100 pr. solgt enhed. Fra første januar 2012 udgør støtten en fast procentdel af det enkelte smykkes udsalgspris, nemlig 10%. Beregningsmetode bunder dels i et ønske om at undgå en stigning i prisen på armbåndene som følge af øgede produktionsomkostninger. Ligeledes er det en administrativ lettelse for Aagaard, nu hvor der er tilføjet nye smykker med forskellige priser til serien. Manchetknapperne vil således bidrage med 125 kr., og herrehalskæden vil bidrage med 70 kr. Den ændrede beregning af støtten er sket i fuld enighed med og forståelse fra bestyrelsen.

Idéen til smykket „From Soldier to Soldier” fik smykkedesigner Claus Scheelke, da en bekendt, Stefan Hylleborg, kom hjem fra udsendelse som soldat, med et håndlavet armbånd lavet i tjenesten til fordel for en forulykket soldat.

Armbåndet var flettet af faldskærmsliner og havde en lås der bestod af en knap fra en uniform.

Claus Scheelke blev betaget af historien bag og bad om lov til – sammen med Aagaard – at udvikle idéen og sætte smykket i produktion. Det flettede armbånd er stadig i original faldskærmsline, m. låse i sølv eller guld.

Køb From Soldier to Soldier i webshop her