ISAF Hold 13 donerede penge på flagdagen

ISAF Hold 13 donerede penge på flagdagen

Støt Soldater & Pårørende modtog 39.000 kroner indsamlet i missionsområdet

På flagdagen den 5. september blev der på Livgardens Kasserne gennemført kontingentparade for ISAF Hold 13. Soldaterne havde på deres mission i Afghanistan indsamlet 39.000 kroner, som de ønskede viderebragt til Støt Soldater & Pårørende. Pengene blev overrakt på dagen til formand Jackie Philip, som takkede på vegne af foreningen.
Traditionen tro blev soldaterne efter paraden hyldet for deres indsats af københavnerne ved den efterfølgende march fra Livgardens Kaserne til Rådhuspladsen. Endnu en parade gennemførtes på Rådhuspladsen, hvor overborgmester Frank Jensen talte og takkede soldaterne.