Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Støt Soldater og Pårørendes årlige generalforsamling finder i år sted d. 26 maj 2020 kl. 18:00.

Støt Soldater og Pårørendes årlige generalforsamling finder i år sted d. 26 maj 2020 kl. 18:00. Da det som følge af Corona er usikkert, hvor mange der må forsamles den 26. maj, har vi i SSOP valgt at gennemføre generalforsamlingen som et videomøde. Af hensyn til det praktiske vil vi bede om tilmelding senest den 18. maj 2020. Læs mere om hvordan du tilmelder dig i dokumentet "Indkaldelse generalforsamling SSOP 2020". I de vedhæftede dokumenter kan du desuden også finde en blanket til fuldmagt og SSOPs årsrapport fra 2019.