Generalforsmaling for Støt Soldater & Pårørende

Generalforsmaling for Støt Soldater & Pårørende

Tirsdag d. 26. maj 2020 blev Støt Soldater & Pårørendes årlige generalforsamling afholdt.

Tirsdag d. 26. maj 2020 blev Støt Soldater & Pårørendes årlige generalforsamling afholdt. I år så tingene dog noget anderledes ud, da Coronasituationen nødsagede os til at finde et alternativ til det fysiske møde, vi normalt afholder. Løsningen blev et virtuelt Zoom møde, hvor de der havde tilmeldt sig generalforsamlingen deltog online hjemmefra. Det virtuelle møde var en stor succes, selvom vi ser frem til igen at kunne mødes under normale omstændigheder.

Under generalforsamlingen gav SSOP’s formand, Lotte Kolind, på vegne af bestyrelsen en stor tak til alle de, der har doneret til foreningen, samt dets medlemmer, frivillige og ansatte. Hun fremhævede, at det øgede aktivitetsniveau og den øgede generelle interesse i foreningen giver anledning til optimisme for SSOP’s fremtid.
Læs mere om generalforsamlingen, valg af bestyrelse og meget mere i SSOP Beretning.

Bestyrelsen er sammensat af følgende:

Lotte Kolind Poulsen (formand)
Philip Engelholm (næstformand)
Bente Mantler (kasserer)
Amalie Allan
Charlotte Bisserup Bechfeldt
Anders Marcussen
Jacob Sandager Hansen (suppleant)
Thomas Ruth (suppleant)