Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Næstformand Steen Vig Hørsøe Leonhard trådte af, mens formand Lotte Kolind forsætter.

Formand, Lotte Kolind fortæller at ”2016 har været et begivenhedsrigt år for SSOP.” SSOP har i løbet af 2016 gennemført en strategiproces, som bestyrelsen er godt i gang med udmøntningen af, og dette er et arbejde der vil forsætte i de kommende år.

”SSOP har med stor succes igen i år gennemført støtte til børn, bl.a. via vores camp i 2016”, siger Lotte Kolind. SSOP forsøger at skaffe midler til et flerårigt projekt, men yderligere opfølgning på det enkelte barn og deres familie, og SSOP har bl.a. indgået en samarbejdsaftale med Veterancentret, som vi er rigtig glade for.

SSOP modtog i 2016 donationer for 950.000kr, hvilket vi sætter stor pris på. Det er et imponerende resultat, taget i betragtning af, at foreningen i 2015 modtog donationer for 340.000kr. Lotte Kolind understreger at både små og store donationer er essentielle for SSOPS fremtidige arbejde med veteraner og pårørende.

Som noget nyt har SSOP tildelt to servicehunde, og foreningen håber i fremtiden at kunne tildele flere servicehunde, bl.a. i samarbejde med veterancenteret.

Tidligere næstformand i SSOP Steen Vig Hørsøe Leonhard takkede til generalforsamlingen for mange års godt arbejde, men følte, at nu var det på tide at træde tilbage. Steen har været med helt fra starten i 2008, hvor han var med til at opstarte SSOP, og han har derudover bidraget med et imponerende arbejde gennem årene. Lotte Kolind, takkede Sten for hans mange års arbejde.

Referat, beretning fra uddelingsudvalget, formandens beretning og årsrapporten, kan alle findes i de vedhæftede filer.