Forskning slår fast, at SSOPs sommercamp hjælper veteranbørn

Forskning slår fast, at SSOPs sommercamp hjælper veteranbørn

Forskning slår fast, at SSOPs sommercamp hjælper veteranbørn

Forskning slår fast, at SSOPs sommercamp hjælper veteranbørn
En dugfrisk forskningsrapport fra Northumbria University viser, hvad mange af SSOP’s frivillige allerede har set med egne øjne: Nemlig at SSOP’s årlige sommercamp for børn og unge af veteranforældre gør en positiv forskel for de unge deltagere.

Forskningsrapporten er udarbejdet af to ph.d.-studerende, Paul Watson og Alison Osborne, ved Northumbria University i England, som deltog i sommercampen sidste år. Her interviewede de deltagerne i begyndelsen og i slutningen af ugen, og resultaterne taler deres tydelige sprog: Mens 22 procent af deltagerne i starten udviste lav psykisk trivsel, så havde hele 68 procent af deltagerne øget deres psykiske trivsel og sundhed markant i løbet af campen.

- Campen skaber et trygt sted at være for de unge, hvor de kan udvikle sig og vokse emotionelt. Det har været et privilegium både at være med på campen og bagefter dele vores forskning, fortæller Paul Watson. Han opremser de mange positive effekter, han overværede, campen havde på deltagerne:

- Børnene følte sig mere optimistiske omkring fremtiden, de interesserede sig i højere grad for andre mennesker, de følte, at de var bedre til at håndtere problemer og kunne tænke mere klart, og så følte de sig tættere forbundet med andre menneske. I det hele taget var de bare blevet gladere.
Hans kollega, Alison Osborne, var ligeledes begejstret for at være med på campen sidste år og mener, at omverdenen kan lære noget af SSOP’s arbejde:
- I løbet af få dage overværede jeg markante forbedringer i de unges tilhørsforhold, i deres selvtillid og selvværd. Coachene skabte et trygt rum uden fordomme og pres. Jeg håber, at den viden, vi har fået fra SSOP’s camp, vil blive delt, og at SSOP’s arbejde med campen bliver brugt fremover som et eksempel i international best practice.

Søger midler til yderligere forskning
Med forskningsrapportens positive resultater in mente er det nu forhåbningen, at SSOP via donationer kan indsamle yderligere midler, så der kan forskes videre i børnenes trivsel. Det fortæller SSOP’s formand, Lotte Kolind:

- Forskningsrapporten er det videnskabelige bevis på, at campen virkelig hjælper børn og unge, som til daglig føler sig alene og angste. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at følge op på at finde yderligere midler til mere forskning, så vi kan fortsætte arbejdet med at hjælpe de unge mennesker videre i tilværelsen.