Foreningen støtter Team Wounded Racing (TWR)

Foreningen støtter Team Wounded Racing (TWR)

Sårede soldater deltager på lige fod med øvede racerkørere.

Støt Soldater & Pårørende er stolte af at være en del af Team Wounded Racing (TWR), som er et nystartet racing team for fysisk sårede soldater. Teamet skal deltage i Danish Endurance Championship (DEC) i 2012-sæsonen. Kørerne er i større eller mindre grad fysisk handicappede, herunder både amputerede og rygmarvsskadede. Fælles for alle er, at de har pådraget deres skade i forbindelse med udsendelse med de danske styrker i Afghanistan.

Ideen bag TWR er, at man i motorsport kan sammensætte et team af kørere, som uanset graden af handicap kan konkurrere på lige vilkår med ikke-handicappede.
Kørerne deltager selv i teamets opbygning og drift. Derved får de erfaringer og kompetencer, som de kan bruge i andre sammenhæng.
Den erfarne racerkører Jason Watt er teamchef og vil have ansvar for træning, taktik mm. Det vil sikre et højt sportsligt niveau samt et team præget af professionalisme.

Overordnet målsætning:
Team Wounded Racing’s målsætning for 2012 er at deltage i Danish Endurance Championship (DEC), som er en langdistance løbsserie med 5 løb af 4-6 timer.
Da alle kørere er helt nye i motorsport, ligger der en stor udfordring i at få hele teamet op på et tilfredsstillende niveau.
Målet for 2012 sæsonen er at gennemføre og få en masse erfaringer, så der i 2013 kan køres efter podiepladser.

Sekundær målsætning:
Den sekundære målsætning er at få soldaterne i en god fysisk form. Der stilles store krav til fysik og udholdenhed – specielt i DEC, da løbet køres over længere tid. For at mestre den specialbyggede racerbil er det nødvendigt med meget motorisk træning. Der vil løbende blive lavet delmål for de enkelte deltagere for at sikre, at kørerne er bedst muligt klædt på til strabadserne. Disse delmål kan sammenlignes med forsvarets TTP. En prøve der er lavet med udgangspunkt i den belastning som opgaven kræver, og som er kravet for deltagelse.