ORGANISATION

ORGANISATION

Støt Soldater & Pårørende består af en bestyrelse og et uddelingsudvalg.

BESTYRELSEN
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 6 personer, som vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Alle hovedbestyrelsens medlemmer sidder som privatpersoner, uanset den enkeltes tilknytning til Forsvaret.

Formand
Lotte Kolind Poulsen

Næstformand
Philip Engelholm

Kasserer
Bente Mantler

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Bisserup Bechfeldt

Bestyrelsesmedlem
Amalie Alida Allan

Bestyrelsesmedlem
Vakant


UDDELINGSUDVALGET
Uddelingsudvalget har til opgave at vurdere de ansøgninger og indstillinger, som Støt Soldater & Pårørende modtager.
Udvalget består af 5 medlemmer. Disse er folk, der grundet baggrund og beskæftigelse har mulighed for at give en fyldig helhedsvurdering af hver enkelt sag. Der er lagt stor vægt på, at hver sag skal vurderes ud fra både medicinske, socialfaglige, psykologiske og juridiske aspekter.

Uddelingsudvalget er valgt af Støt Soldater & Pårørendes bestyrelse, men optræder som en selvbesluttende enhed uden indblanding fra bestyrelsen. Bestyrelsen er repræsenteret med et enkelt medlem, som sikrer, at udvalget handler i overensstemmelse med Støt Soldater & Pårørendes gældende bestemmelser.

Udvalget består af:

Bente Holm Skov, formand for Uddelingsudvalget
Personaleudviklingsdirektør. CSC

Henrik Steen Andersen
Overlæge på Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet

Johanne Bratbo
Projektleder for Projekt EN AF OS. Den Nationale Komité for Sundhedsoplysning.

Mette Lausten
seniorforsker i Afdeling for Børn & Familie ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Bestyrelsens repræsentant i Uddelingsudvalget:
Lotte Kolind Poulsen, formand for SSOP