Organisation

Organisation

Støt Soldater & Pårørende består af en hovedbestyrelse og et uddelingsudvalg.

HOVEDBESTYRELSEN

Foreningen ledes af hovedbestyrelsen der består af 6 personer, som vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Alle hovedbestyrelsens medlemmer sidder som privatpersoner, uanset den enkeltes tilknytning til Forsvaret.

Formand
Lotte Kolind Poulsen

Næstformand
Steen Vig Hørsøe Leonhard

Kasserer
Bente Mantler

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Bisserup Bechfeldt

Bestyrelsesmedlem
Thomas Kristian Ruth

Bestyrelsesmedlem
Philip EngelholmUddelingsudvalget
Uddelingsudvalget har til opgave at vurdere de ansøgninger og indstillinger, som Støt Soldater & Pårørende modtager.
Udvalget består af 5 medlemmer. Disse er folk, der grundet baggrund og beskæftigelse har mulighed for at give en fyldig helhedsvurdering af hver enkelt sag. Der er lagt stor vægt på, at hver sag skal vurderes ud fra både medicinske, socialfaglige, psykologiske og juridiske aspekter.

Uddelingsudvalget er valgt af Støt Soldater & Pårørendes bestyrelse, men optræder som en selvbesluttende enhed uden indblanding fra ovennævnte. Dog er bestyrelsen repræsenteret med et enkelt medlem, som sikrer, at udvalget handler i overensstemmelse med Støt Soldater & Pårørendes gældende bestemmelser.

Udvalget består af:
Bestyrelsens repræsentant:
Lotte Kolind Poulsen

Henrik Steen Andersen
Overlæge på rigshospitalet og militær psykiater.

Johanne Bratbo
Den Nationale Komité for Sundhedsoplysning - Projektleder: Afstigmatisering af personer med psykiske lidelser.

Bente Holm Skov
Personaleudviklingsdirektør. CSC

Anne-Dorthe Hestbæk
Afdelingsleder og seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet.