Om os

Om os

Støt Soldater & Pårørende - en forening for alle.

Foreningen har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Lige fra den unge soldat, der netop er startet i Forsvaret, til den ældste admiral, samt for kollegaer fra hjemmeværnet, som bidrager med støtte til internationale missioner. Herudover yder foreningen støtte til den sårede eller afdøde soldats pårørende. Der er mange følelser i spil, når et familiemedlem pludseligt kommer til skade eller dør.

Foreningen hjælper også sårede soldater og deres familier med en økonomisk håndsrækning, f.eks. i form af hotelophold til familien, mens den sårede er indlagt og til supplerende genoptræning, hvor det offentlige og militæret ikke har mulighed for at betale.

Vejen til målet
Vi vil gennem Støt Soldater & Pårørende skabe et økonomisk fundament, således at foreningen er i stand til at hjælpe så mange som muligt. Dette gøres via medlemmers kontingent og ved at indsamle penge i form af donationer fra medlemmer, privatpersoner og firmaer m.v.

Hvem er vi
Vi er en gruppe mennesker, som har tilknytning til Forsvaret enten som ansatte, pårørende eller tidligere værnepligtige. Støt Soldater & Pårørende er en civil oprettet forening, som er uafhængig af Forsvarets ledelse. Foreningen er upolitisk og forholder sig neutralt til spørgsmål vedrørende Forsvaret. Vores eneste fokus er soldaterne og deres pårørende.

Forenings data
Støt Soldater & Pårørende
Maglekæret 52 C
2680 Solrød Strand
CVR-nr. 33 60 33 98

Nordea bank
Reg. Nr.: 2348 Kontonr.: 4378274112

MyShop (MobilePay for foreninger)
95761