Sådan hjælper vi

Sådan hjælper vi

Støt Soldater & Pårørende hjælper – også i gråzonerne.

Der er ydet legater til sårede soldater til behandling og genoptræning – enten som supplement til det offentlige eller i tilfælde, hvor behandlingen har været langsommelig eller er udelukket.
Det er i første omgang soldatens bopælskommune, der er ansvarlig for genoptræning af den sårede soldat. De kommunale tilbud er dog ofte generelle tilbud til alle kommunens borgere og de er derfor ikke altid hensigtsmæssige i forbindelse med krigsskader. Derfor er det meget tilfredsstillende for foreningen at kunne yde økonomisk støtte til optimale genoptræningstilbud/behandlinger til de sårede soldater.

Ligeledes har foreningen ydet støtte til psykologbehandlinger, rådgivning ved privat socialrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgivning, veteran løb og drift af veteranhjem.

Foreningen har mulighed for med meget kort varsel (indenfor 24 timer) at yde økonomisk støtte i akutte situationer – for eksempel har foreningen oplevet, at efterladte (for eksempel en samlever) har fået fastfrosset parrets fælleskonto i forbindelse med dødsfald og har således ikke kunne klare hverdagsudgifter eller husleje.

Nedenfor ses grafen over hvor mange penge der er uddelt pr. år.
image
Procentvis fordeling af tildelinger - 2013

image